Procés per Doctorats

La universitat té definida la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral que s’articula a través de programes de doctorat. Els programes de doctorat oficials adscrits a l’Escola de Doctorat són: Arquitectura, Ciències humanes, socials i jurídiques, Fisioteràpia, Humanitats, lnfermeria, Investigació en salut i Odontologia

Procés d'admissió per fer doctorat

  1. Criteris d'admissió
  2. Sol·licitud d'admissió
  3. Documentació necessària
  4. Reserva i matrícula

Enllaços d'interès

Documents relacionats