Criteris d'admissió

L’accés als màsters oficials és obert a titulats universitaris de qualsevol disciplina que compleixin amb les vies d'accés, però l'admissió efectiva depèn dels criteris de valoració que apliqui cada màster.

Es poden consultar els criteris propis de cada màster a la fitxa del programa en qüestió.

Llistat de màsters i postgraus UIC