Defensa de tesi: Joan Marc Martínez Laínez

Tesi
Comparteix aquesta informació
08/09/1711:00hal

Títol de la tesi: "Regulación del ciclo celular por ploidía en Saccharomyces cerevisiae"

  • Doctorand: Joan Marc Martínez Laínez
  • Director: Dr. Josep Clotet Erra
  • Codirectors: Dr. Martí Aldea Malo - Dr. Javier Jiménez Jiménez

Programa de doctorat: Doctorat en Investigació en Salut (RD 1393/07)

Composició del tribunal:

  • President: Dr. David García Quintana (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Ethel Queralt Badia (Instituto de Investigación Biomèdica de Bellvitge)
  • Secretari: Dr. Joan Roig Amorós (Institut de Biologia Molecular de Barcelona, IBMB-CSIC)
Auditori
Campus Sant Cugat