Defensa de tesi: Maria Casas Prat

Tesi
Comparteix aquesta informació
18/11/1915:00h

Títol de la tesi: "CPT1C-dependent regulation of GluA1 trafficking undermetabolic stress"

  • Doctoranda: Maria Casas Prat
  • Directora: Dra. Núria Casals Farré
  • Codirectora: Dra. Rut Fadó Andrés

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dr. José Rodríguez Álvarez (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Rosella Venditti (University of Naples Federico II)
  • Secretari: Dr. David Soto del Cerro (Universitat de Barcelona)
Auditori
Campus Sant Cugat