Defensa de tesi: Rosalia Santesmases Masana

Tesi
Comparteix aquesta informació
24/07/1711:00hal

Títol de la tesi: "Nivell d’alfabetització en salut i pràctiques d’autocura en pacients amb insuficiència cardíaca atesos a l’atenció primària"

  • Doctoranda: Rosalia Santesmases Masana
  • Directora: Dra. María Dolors Navarro Rubio
  • Codirector: Dr. Luís González de Paz

Programa de doctorat: Doctorat en Investigació en Salut (RD 1393/2007)

Composició del tribunal:

  • Presidenta: Dra. Esther Jovell Fernández (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Vocal: Dra. Eva María Román Abal (Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau)
  • Secretària: Dr. Núria Fabrellas Padrés (Universitat de Barcelona)
Saló de Graus
Campus Barcelona