Defensa de tesi: Silvia Recoder Fernández

Tesi
Comparteix aquesta informació
08/03/1912:00h

Títol de la tesi: "The pathway of forgiveness: unraveling the role of one’s decision to forgive"

  • Doctoranda: Silvia Recoder Fernández
  • Directora: Dra. María Fernández Capo
  • Codirector: Dr. Everett Worthington

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dra. Francisca Expósito Jiménez (Universidad de Granada)
  • Vocal: Dr. Carlos García Forero (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Secretària: Dra. Vanessa Büchner (Ludwig-Maximilians Universität München)
Auditori
Campus Sant Cugat