Simposi Internacional: Cura i negligència en l’entorn familiar

simposi
Comparteix aquesta informació
04/11/1609:00hal

Formulari d'inscripció

Cura i negligència en l’entorn familiar. Impacte en el desenvolupament infantil

 

PROGRAMA

09.00 h

Inscripcions

09.30 h

Presentació de l’acte 

Framework of the Event: Parenthood and its Impact on the Development of Children´s Personality 

(‘Marc de treball del dia: La paternitat i la influència en el desenvolupament de la personalitat infantil’)

10.00 h

“Parenting, Brain Development and Executive Functions” (‘Educar els fills, desenvolupament del cervell i funcions executives’) 
Professora Annie Bernier. Universitat de Montreal (Canadà)

Marc sociològic. Estat de la qüestió 

10.30 h

Taula rodona. “Negligence as a Type of Abuse Towards the Child” (‘La negligència com una mena d’abús cap al nen’)

Moderador: Dr. Ignasi de Bofarull. UIC Barcelona (Espanya)

— Sr. Ricard Calvo i Pla, director general. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
— Professora Anna Carballo. Universitat de Vic (UVic) i Universitat Central de Catalunya  (UCC).
— Dra. Montserrat Dolz Abadia. Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu

11.25 h

Col·loqui

11.40 h

Pausa i cafè

La paternitat i l’aprenentatge escolar

 

12.15 h

“Educar l’atenció des de la neurociència” Professora Rosario Rueda. Universitat de Granada

Role of Public Policies

(‘El paper de les polítiques públiques’)

12.50 h

“Child Abuse and Neglect: Parenting Interventions” (‘Abús i negligència de menors: Intervencions educatives’) Professora Danya Glaser. University College de Londres

13.20 h

Col·loqui

13.35 h

Conclusions

Aula Magna
Institut d'Estudis Superiors de la Família i Facultat d'Educació