Lideratge

El lideratge clínic suposa l’adquisició d’un conjunt de coneixements, habilitats i valors que determinen la capacitat de millorar el servei en el seu objectiu essencial de centrar-se en l’atenció als pacients. El lideratge clínic implica tenir una visió i una estratègia que permetin assolir els objectius des d’una actitud emprenedora que reflecteixi un bon coneixement de l’atenció clínica i de l’organització, així com de les estratègies de millora continua. Això implica adoptar una actitud oberta als canvis; d’aquesta manera, el líder es converteix en un agent de canvi. En aquest context els conceptes i la pràctica del lideratge clínic i la innovació van junts.