Equip

Eva María del Río (emdelrio@uic.es)
Direcció

CAMPUS SANT CUGAT 

María Ángeles Gámez Iruela (magamez@uic.es)
Responsable

Lluís Alvarez Reguera (lalvarez@uic.es)
Unitat de servei d'obtenció de documents

Teresa Lopez-Gay Castellana (tlopezgayl@uic.es
Unitat de suport a la recerca

CAMPUS BARCELONA 

Noelia Mo Bizarro (nmo@uic.es)
Unitat de repositoris digitals i catalogació

Eva Mª Núñez Pérez (emnunez@uic.es)
Unitat d'adquisicions i catalogació

Néstor Company Fontané (ncompany@uic.es
Unitat de servei d'obtenció de documents i xarxes socials

Anna Perez Rodriguez (aperezr@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants

CAP DE SETMANA I FESTIUS

Ana Belles Navarro (abelles@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants i catalogació

María Dolores Jerez Cuaresma (mdjerez@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants i catalogació

Ainhoa Rodríguez Romero (arodriguezr@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants i catalogació

Adrian de Mon Martin (ademon@uic.es))
Unitat de serveis als estudiants i catalogació