Equip

Eva María del Río (emdelrio@uic.es)
Direcció

CAMPUS SANT CUGAT 

María Ángeles Gámez Iruela (magamez@uic.es)
Responsable

Lluís Alvarez Reguera (lalvarez@uic.es)
Unitat de servei d'obtenció de documents

CAMPUS BARCELONA 

Noelia Mo Bizarro (nmo@uic.es)
Unitat de repositoris digitals i catalogació

Eva Mª Núñez Pérez (emnunez@uic.es)
Unitat d'adquisicions i catalogació

Néstor Company Fontané (ncompany@uic.es
Unitat de servei d'obtenció de documents i xarxes socials

Anna Perez Rodriguez (aperezr@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants

Laura Segarra Lopez (lsegarra@uic.es)
Unitat de repositoris digitals i catalogació

CAP DE SETMANA I FESTIUS

Silvia Grande López (sgrande@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants i catalogació

Laura López Martínez (llopezm@uic.es)
Unitat de serveis als estudiants i catalogació