Comitè Ètic Assistencial

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) és un centre assistencial, docent i de recerca que la Universitat Internacional de Catalunya posa a disposició dels estudiants de la Facultat d’Odontologia per a la seva formació pràctica.
 
Com a centre sanitari especialitzat en odontologia, vam pensar que calia crear un Comitè Ètic Assistencial (CEA) amb una missió consultiva i interdisciplinària per analitzar possibles conflictes ètics que puguin produir-se durant la pràctica clínica i per assessorar en la seva resolució, i amb l’objectiu final de millorar la qualitat assistencial.
 
Al febrer de 2010 el Comitè Ètic Assistencial de la CUO és acreditat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, després de gairebé un any en funcionament. D’aquesta manera, passa a formar part dels CEA, la majoria ubicats en grans hospitals.
 
Les funcions principals del CEA de la Clínica són:
  1. Protegir els drets dels pacients des d’un punt de vista ètic (confidencialitat, consentiments informats, etc.).
  2. Analitzar, assessorar i facilitar el procés de decisió clínica en les situacions amb conflictes ètics entre el personal sanitari i els pacients.
  3. Col·laborar en la formació en bioètica dels professionals i especialment dels membres del Comitè.
  4. Fomentar la investigació i donar assessorament a noves iniciatives en bioètica.
  5. Examinar i analitzar la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgeixen en l’exercici assistencial perquè quedin protegides la dignitat de les persones i la qualitat de l’assistència sanitària (protocols mèdics, anàlisi i valoració d’incidències).
  6. Preparar protocols d’actuació per a les situacions puntuals amb conflictes ètics.
  7. Analitzar i elaborar informes i recomanacions per a casos concrets.
  8. Proposar nous mitjans d’actuació per a pràctiques clíniques que es puguin millorar amb una major participació del pacient.
Aquest comitè, que depèn de la CUO, té autonomia absoluta en totes les seves actuacions.
 

Contacte

Clínica Universitària d’Odontologia
Noelia Nogales
Secretaria tècnica
Tel.: 93 504 20 00 
a/e: nnogales@uic.es