Activitats de formació específica

Les activitats de formació específica (organitzades pel programa de doctorat) es concretaran en les següents:

 1. Assistència i presentació en seminaris de recerca
  Preparació i exposició oral en llengua estrangera de la recerca davant altres membres de la comunitat científica. L’objectiu és rebre formació sobre la recerca actual en l’àrea i feedback de la pròpia recerca. Activitat organitzada pel programa de doctorat.
  Total de 18 hores obligatòries per any. L’avaluació consistirà en l’assistència a un mínim de tres seminaris per any i la presentació durant el tercer any.
 2. Presentació i assistència a congressos
  Activitat encaminada a facilitar la integració del doctorand en la comunitat científica. És obligatòria la presentació en un congrés nacional i optativa en un d’internacional.
  L’avaluació es fa mitjançant el control de l’acceptació dels articles enviats a avaluació en congressos.
 3. Estades de recerca