Recerca clínica aplicada i prevenció en salut

Objectius

Aquesta línia d'investigació i els temes que aborda es corresponen als següents perfils fonamentals i àmbits de la recerca, a fi a aportar coneixement en aspectes biomèdics d'aplicació clínica multidisciplinari, amb especial referència al càncer en totes les seves vessants; des d'aspectes de prevenció, a temes diagnòstics, terapèutics, rehabilitació i pal·liació i final de vida:
  • Pal·liació i final de la vida. Comunicació i interacció entre els professionals sanitaris i els pacients.
  • Medicina translacional, innovacions en els processos de diagnòstic i tractament
  • Estudi de determinants de salut en la població i polítiques sanitàries (tabac, microbioma, exercici físic, benes-tar emocional, etc.)
  • Investigació aplicada en el camp de la fisioteràpia
  • Investigació en infermeria, clínica i comunitària

Coordinador

Dr. J. Albert Balaguer Santamaría