Recerca en fisiologia cel·lular

Objectius

Un equip format multidisciplinari (biòlegs, bioinformàtics, metges ...) es fixa l'objectiu d'estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de la fisiologia cel·lular. Els grans avenços tècnics ens han permès evolucionar per deixar en-rere els models genètics i emprar línia línies cel·lulars humanes i fins i tot cèl·lules extretes de tumors com a model d'estudi per a:
  • Estudi de noves ciclines en la biologia del càncer
  • Estudi de la noves ciclines en diferents tipus de tumors rellevants a la clínica
  • Estudi de les funcions del polifosfat en la proliferació cel·lular i la reparació de l'ADN
  • Control del cicle cel·lular en el model genètic Saccharomyces cerevisiae
  • Modelització de la interacció entre proteïnes
  • Estudi de condicionants microbiològics en situacions patològiques

Coordinador

Dr. Josep Clotet Erra