Recerca en neurociències

Objectius

L'estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l'organisme sencer. En l'actualitat, les sublínies de recerca són les següents:
  • Control neuronal de l'homeòstasi energètica i prevenció de l'obesitat
  • Transport dels receptors AMPA de glutamat i cognició
  • Genètica de la espastia paraplégica hereditària
  • El paper del transport vesicular en el creixement axonal
  • Neurometabolisme
  • Efecte dels nutrients sobre la funció cerebral

Coordinadora

Dra. Núria Casals Farré