El Consell d'Estudiants

Què és?

El Consell d'Estudiants és un òrgan col·legiat compost per un representant de cada titulació de la Universitat.

Qui escull els membres del Consell?

Els estudiants de la Universitat, mitjançant una votació democràtica, escullen els delegats de curs.

Els delegats de cada titulació, convocats pels Servei d’Estudiants, triaran de manera democràtica un únic representant de la seva titulació que passarà a formar part automàticament del Consell d’Estudiants del seu campus com a vocal de titulació.

Entre tots els vocals de titulació es votarà una altra vegada, de manera democràtica, el president, el vicepresident i el secretari del Consell de cada campus.

Quins són els objectius?

Els objectius del Consell són: dinamitzar la vida universitària i servir d’interlocutor entre els estudiants i els serveis de la Universitat mitjançant la recollida de totes les idees, els suggeriments, les propostes, les iniciatives, les preocupacions, etc. que els estudiants de la Universitat tinguin i vulguin desenvolupar.

Com em puc comunicar amb el Consell?

Si vols fer arribar alguna proposta al Consell, pots:

  1. Adreçar-te al Consell d’Estudiants del teu campus per correu electrònic.
  2. Dirigir-te al membre del consell de la teva titulació.
  3. Fer arribar les teves propostes a través del teu delegat de curs o al responsable del Servei d’Estudiants del teu campus.

Els membres

Els representats de UIC Barcelona són:

De dalt a baix: Ariadna Peinado. A continuació, sempre d’esquerra a dreta: Josep Maria Batlle; Eduardo Baronet;  Alex Casanova;  Marc Petisco;  Xavier Matas; Ana María Alcázara; Juan David Gaitán i Marina Castell.

consellestudiants-cbcn@uic.es

President i vocal Alex Casanova Resa
3r d'ADE
acasanova@uic.es
Vicepresident i vocal Xavier Matas i Filizzola
3r de Publicitat i Relacions Públiques
xmatas@uic.es
Secretària i vocal Ana María Alcázara Vega
3r de Dret
anaalcazar@uic.es
Vocal Marc Petisco i Gelis
1r d'Humanitats i Estudis Culturals 
marcp16@uic.es
Vocal Juan David Gaitán Brieva
1r d'Arquitectura
jdgaitanb@uic.es
Vocal Eduardo Baronet Barluenga
1r de Periodisme
edubaronet@uic.es
Vocal Ariadna Peinado Silva
4rt de Comunicació Audiovisual
arisilva@uic.es
Vocal Josep Maria Batlle Prats
1r d'Educació Primària
jmbatllep@uic.es
Vocal Marina Castell Bel
2n d'Educació Infantil
marinacastellbel@uic.es

 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Leonardo Pinto, Laura Farré, Juan Carlos Campos, Gonzalo Doreste, Berta Campos i Marta Díez.

consellestudiants-csc@uic.es

President i vocal Gustavo Doreste López
3r d'Odontologia
od103402@uic.es
Vicepresident i vocal Leonardo Pinto Carranza
2n de Bioenginyeria
leopinto98@uic.es
Secretària i vocal Marta Díez Quesada
1r de Psicologia
martadiezq@uic.es
Vocal Juan Carlos Campos Rodríguez
3r de Medicina
juancarlos@uic.es
Vocal Laura Farré Montesó
2n d'Infermeria
laura.farre@uic.es
Vocal Berta Campos Laredo
1r de Fisioteràpia
bertacampos@uic.es