Junta de Govern

Comissió executiva de la Junta de Govern

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals
Dr. Jaume Armengou Orús

Vicerector de Personal
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Toni Mora Corral

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Belén Zárate Rivero

Vicerector d'Organització i Planificació - Gerent
Dr. Alberto Estévez Escalera

Secretària general
Sra. Mª Belén Castro Bañeres

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Junta de govern plenària

Rector
Dr. Xavier Gil Mur

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals
Dr. Jaume Armengou Orús

Vicerector de Personal
Dr. Josep Clotet Erra

Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència
Dr. Antoni Mora Corral

Vicerectora de Comunitat Universitària 
Dra. Belén Zárate Rivero

Vicerector d'Organització i Planificació - Gerent
Dr. Alberto Estévez Escalera

Secretària general
Sra. Mª Belén Castro Bañeres

Directora de Gestió Econòmica
Sra. Carme Riera Mestre

Degana de la Facultat d'Humanitats
Dra. Judith Urbano Lorente

Degana de la Facultat de Dret (en funcions)
Dra. María Fernández Arrojo

Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Dra. Marta Mas Machuca

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Albert Balaguer Santamaría

Degà de la Facultat d'Odontologia
Dr. Luís Giner Tarrida

Degà de la Facultat d'Educació
Sra. Esther Jiménez López

Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Director de la School of Architecture
Dr. Josep Lluís Ginovart

Directora de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Directora del Departament de Medicina
Sra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero

Directora del Departament d'Infermeria
Dra. Cristina Monforte Royo

Directora del Departament de Fisioteràpia
Dra. Caritat Bagur Calafat

Director del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. Maria Fernández Capo

Director de l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica
Dr. Josep Argemí Renom

Directora de l'Institut Albert Jovell de Salut Pública i Pacients
Dra. Mª Dolors Navarro Rubio

Director de l'Institut Carlemany d'Estudis Europeu
Dr. Carlos Espaliu Berdud

Director del Regenerative Medicine Research Institute
Dr. Maher Al-Atari Abou-Asi

Directora de l'Escola de Doctorat
Dra. Núria Casals Farré

Directora de l'Institute for Multilingualism
Dra. Helena Roquet Pugès

Representant del personal d'administració i serveis
Sra. Vicky García Bustos

Representants dels estudiants

Campus Barcelona

  • President: Anton Aluja
  • Vicepresident: Javier Cumellas
  • Secretari: Jonathan Michel

Campus Sant Cugat

  • President: Dámaso Sancho Pérez
  • Vicepresidenta: Laia Soques Piñol
  • Secretari: Gustavo Doreste López