Gratuïtat

Programa Excel·lència UIC

La UIC posa a disposició dels alumnes que puguin acreditar un currículum excel·lent un programa amb l’objectiu de fomentar el talent i la formació de futurs líders i investigadors. El programa consisteix a concedir de manera totalment gratuïta el primer curs de grau de qualsevol titulació de la UIC.

Amb l’objectiu de fomentar el talent i la formació de futurs líders i investigadors la UIC ofereix la gratuïtat dels estudis a aquells alumnes que puguin acreditar un currículum excel·lent.

Requisits i característiques

Podran sol·licitar l’ajut els alumnes que estiguin entre:

  • Els 500 primers estudiants dels resultats de les PAU de la comunitat autònoma de Catalunya i els 100 primers estudiants dels resultats de les PAU de la resta de comunitats autònomes (*).
  • Els alumnes amb qualificació global de matrícula d’honor a segon de batxillerat.

El programa Excel·lència UIC és incompatible amb qualsevol altre ajut econòmic que concedeixi la Universitat Internacional de Catalunya.

El fet de complir els requisits per sol·licitar la gratuïtat no suposa l’admissió directa de l’alumne ni dóna cap dret de preferència en el procés d'admissió a la Universitat. L'estudiant serà admès després de superar el procés d’admissió propi de la UIC i si compleix els requisits legals d’accés als estudis universitaris per poder gaudir d’aquesta gratuïtat.

(*) El període de sol·licitud de l'ajuda, finalitza el 15 de juliol.