Programa Mecenatge Humanitats

La Universitat Internacional de Catalunya, juntament amb la Facultat d’Humanitats i Estudis Culturals, promou un programa especial de beques per als alumnes que vulguin estudiar el Grau en Humanitats i Estudis Culturals.

Aquesta beca consisteix que la UIC assumeix el 50% del preu actual per crèdit, de manera que pels 60 crèdits d’un curs acadèmic, l’alumne ha d’abonar només 3.660 euros enfront dels 7.320 euros que s’havien d’abonar sense aquest programa de beques.

Aquests alumnes tenen l’oportunitat de beneficiar-se de la subvenció que ha promogut la UIC per donar suport a les Humanitats i els Estudis Culturals i difondre-les i promocionar-les tant en la societat com en el món empresarial.