Beca d'Excel·lència Acadèmica - ADE

Oberta

Les beques cobreixen fins el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D’aquesta manera, el cost és d'uns 1.900 €/any, import semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. La concessió de la beca és compatible amb el descompte acordat per UIC Barcelona per a famílies nombroses. Pendent d'aprovació

El programa de beques rep el suport del fons de beques de la Fundació Familiar Catalana i, en la quarta edició (curs 2019-2020), s'ofereix a estudiants d'ADE. El programa pretén, doncs, contribuir positivament a un entorn econòmic que demana capacitat emprenedora i d'innovació, i afavorir les oportunitats d'ocupació. Precisament, les qualitats del bon emprenedor (coneixements tècnics, sensibilitat social, habilitats de relació interpersonal, etc.) són signes identitaris dels estudis d'ADE a UIC Barcelona.

Bases - Curs 2019-2020

El nombre de beques és limitat. Per tal d’accedir a la convocatòria, és imprescindible complir els requisits següents, que en cap cas no garanteixen la concessió de la beca:

Requisits acadèmics
  1. Tenir com a mínim un 8 de mitjana a 1r de batxillerat. Pendent d'aprovació
  2. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis d’ADE, en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.
Requisits econòmics

Cap.

(Per raons que ja s’han assenyalat, i tenint en compte que es vol premiar el talent i l’esforç, la participació al programa de beques no té en compte cap requisit pel que fa a la situació econòmica personal o familiar).

Procediments i terminis
Cal emplenar la sol·licitud d'admissió en línia i també cal entregar el certificat acadèmic de 1r de batxillerat i una fotocòpia del DNI, per correu electrònic (calvarezp@uic.es), per correu postal certificat, o bé físicament al Campus Barcelona dins l'horari de la Universitat.
 
La presentació de la sol·licitud inclou la inscripció a la prova específica d'accés a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica, que tindrà lloc el 12 d'abril de 2019, al Campus Barcelona (c/ Immaculada, 22).
Dates importants
  1. Divendres 12 d'abril de 2019: proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques UIC Barcelona d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d’acceptació o no de les sol·licituds.

Pots demanar la beca per als següents estudis

  • ADE
  • ADE Business Programme
  • ADE + Enginyeria en Organització Industrial
  • ADE + Dret

Per a més informació

Carlota Álvarez
calvarezp@uic.es
Tel.: 93 254 18 00

(*) Pendent d'aprovació