Beca d'Excel·lència Acadèmica - Comunicació

Oberta

Les beques cobreixen fins el 80 % de la matrícula de tots els cursos. D’aquesta manera, el cost és semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques.

El programa de beques rep el suport del fons de beques de la Fundació Familiar Catalana i, en aquesta edició, s'ofereix a estudiants de Comunicació. Estudiants amb talent, que tinguin una clara vocació per un dels tres graus que impartim a la Facultat de Ciències de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, i Publicitat i Relacions Públiques) i vulguin esdevenir professionals capaços de donar resposta als nous reptes del sector, a través d'una formació de qualitat, totalment personalitzada i adaptada al panorama actual de la comunicació.

Calendari

Proves
Divendres 29 de maig de 2020
 
La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d’acceptació o no de les sol·licituds.

Per a més informació

Àgata Diego
Responsable d'Admissions de Comunicació
C/e: adiego@uic.es
Tel.: 93 254 18 00

Bases de la convocatòria Curs 2020-2021

El nombre de beques és limitat. Hi ha dues convocatòries. Per tal d'accedir-hi, és imprescindible complir els requisits següents, que en cap cas no garanteixen la concessió de la beca: 

Requisits acadèmics

  1. Tenir com a mínim un de mitjana a 1r de batxillerat. 
  2. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis de Comunicació en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

Cap.

Per raons que ja s’han assenyalat, i tenint en compte que es vol premiar el talent i l’esforç, la participació al programa de beques no té en compte cap requisit pel que fa a la situació econòmica personal o familiar.

Procediments i terminis

Cal emplenar la sol·licitud d'admissió en línia i lliurar la documentació que es demana  per correu electrònic a doc.comunicacion@uic.es
 
La prova d’admissió a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica tindrà lloc al Campus Barcelona (c/ Immaculada, 22).

Procediments i terminis

  • Comunicació Audiovisual
  • Periodisme
  • Publicitat i Relacions Públiques
  • Publicitats i RP + BA in Mass Communication with concentration in PR (no inclou la beca per la segona titulació)
  • Periodisme + BA in Mass Comunication with concentration in Journalism (no inclou la beca per la segona titulació)
  • Periodisme + Humanitats (no inclou la beca per la segona titulació)

Renovació de la beca

Per a la renovació de la Beca d'Excel·lència Acadèmica per al pròxim curs els alumnes hauran de complir els requisits acadèmics establerts per UIC Barcelona.
 
A més a més, els alumnes que obtinguin la Beca d'Excel·lència Acadèmica (BEA) hauran de col·laborar 15 hores anuals amb les tasques que se’ls encarregui des del departament al qual estan vinculats. Les hores es podran concentrar en activitats concretes o distribuir-les durant tot l'any d'acord amb les necessitats de cada departament.