Beca d'Excel·lència Acadèmica - Educació

Oberta

Les beques cobreixen fins el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D'aquesta manera, el  cost és d'uns 1.320 €/any, import semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. La concessió de la beca és compatible amb el descompte acordat per UIC Barcelona per a famílies nombroses. Pendent d'aprovació

Calendari

  1. Divendres 12 d'abril de 2019: proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d'acceptació o no de les sol·licituds.

Per a més informació

Pipo Jori
pjori@uic.es
Tel.: 93 254 18 00

Requisits acadèmics

  • Alumnes de batxillerat: tenir com a mínim un 8* de mitjana a primer de batxillerat. Pendent d'aprovació
  • Alumnes de cicle formatiu de grau superior: tenir com a mínim un 9* de mitjana a primer curs del cicle. Pendent d'aprovació
  • Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis d'Educació en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

Cap. Per raons que ja s’han assenyalat, i tenint en compte que es vol premiar el talent i l'esforç, la participació al programa de beques no té en compte cap requisit pel que fa a la situació econòmica personal o familiar.

Procediments i terminis

Cal emplenar la sol·licitud d'admissió i també cal entregar el certificat acadèmic de primer de batxillerat i una fotocòpia del DNI, per correu electrònic (pjori@uic.es), per correu postal certificat, o bé físicament al Campus Barcelona dins l'horari de la Universitat. La presentació de la sol·licitud inclou la inscripció a la prova específica* d’accés a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica, que tindrà lloc el divendres 30 de maig del 2018, al Campus Barcelona (c/ Immaculada, 22).

* La prova inclourà una avaluació intensiva del candidat que permeti garantir un aprofitament  excel·lent dels estudis, i alhora una entrevista personal en profunditat.

Estudis que la beca inclou

(*) Pendent d'aprovació