Beques Junior Faculty

Tancat

La UIC i l’Obra Social “la Caixa” des de l’any 2006 donen suport a la formació de personal docent i investigador amb la voluntat de contribuir al progrés científic, la mobilitat i l’excel·lència en la recerca, convocant anualment beques per a la contractació de personal investigador en formació. Aquest programa de beques beneficia un total de 16 becaris. L’etapa de postgrau és la porta d’entrada a la carrera investigadora que ha de conduir cap al ple desenvolupament de la recerca científica en tots els aspectes.

L’objectiu d’aquestes beques és afavorir una realització d’investigació i docència que sigui estratègica per a la Universitat, així com possibilitar la realització de la tesi doctoral dels beneficiats en un entorn internacional i la incorporació a un grup d’investigació de la UIC.

La dualitat entre la recerca i la docència aporta un interès afegit a l’etapa de doctorat, que també és un pas previ per assolir moltes de les categories de professorat universitari. En la situació actual de convergència europea cap a un model universitari comú, engegat en l’anomena’t procés de Bolonya, cal adequar la formació en recerca del professorat futur per complir les expectatives i aconseguir els reptes que es generen a l’Espai Europeu de Recerca i d’Educació Superior.

Al mateix temps es promourà la presencia de joves investigadors de la comunitat internacional per desenvolupar la tesi doctoral en un estimulant entorn, ric en recursos tecnològics i vida universitària.

Més informació
Convocatòries a la Fundació la Caixa