VII Convocatòria del Programa de Beques Santander CRUE CEPYME. Pràctiques en empresa.

Tancat

El programa està dirigit a estudiants de grau i de postgrau de les universitats espanyoles perquè facin pràctiques formatives en una PIME. En aquest curs 2017-2018 es reparteixen de nou  5.000 beques; UIC Barcelona té assignades 12 beques.

Terminis

  • El termini d’inscripció és del 15 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018.
  •  Les pràctiques no podran començar fins al 15 de febrer del 2018, i acabaran el 30 de setembre del 2018.
  • Les pràctiques podran ser de tres mesos de durada en mitja jornada (4 hores/dia).
  •  L’import brut de la beca és de 300 euros/mes en pràctiques de mitja jornada.

Requisits

  1. Donar-se d’alta a la plataforma www.becas-santander.com i obrir un compte corrent a qualsevol oficina del Banc de Santander.
  2. Estar afiliat a la Seguretat Social.
  3. Un cop donat d’alta a la plataforma, emplenar aquest formulari
  4. Presentar a la Unitat de Beques del teu campus el conveni de pràctiques signat entre l’empresa* i la facultat. 

*Si vols consultar el llistat d’empreses inscrites en el programa, pots contactar amb beques@uic.es o amb el teu professor de pràctiques.

De la mateixa manera que en convocatòries anteriors, les empreses poden repetir experiència en aquesta nova convocatòria, els alumnes, no.

Resolució

Atès que el nombre de beques atorgades és mol reduït, el Comitè de Beques de UIC Barcelona seleccionarà els becaris per rigorós ordre d’inscripció i de presentació de la documentació requerida a la Unitat de Beques.

Bases del programa

Per a més informació, podeu contactar amb beques@uic.es