Les titulacions oficials de la Facultat d’Humanitats obtenen l’acreditació favorable per part d’AQU Catalunya

25/10/19
Comparteix aquesta informació

El comitè d’avaluació ha destacat l’atenció personalitzada a l’estudiant i la dedicació dels professionals de la facultat

Les titulacions oficials de la Facultat d’Humanitats obtenen l’acreditació favorable per part d’AQU Catalunya

En els darrers mesos, la Facultat d’Humanitats ha estat immersa en el procés d’acreditació de les titulacions de Grau en Humanitats i Estudis Culturals i Màster Universitari en Gestió Cultural, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El passat 17 de gener de 2019, la Facultat d’Humanitats va rebre la visita d'un comitè extern d’avaluació, nomenat per AQU Catalunya, que tenia com a objectiu avaluar el desenvolupament de les titulacions de la facultat. 

Totes dues titulacions han superat favorablement aquest procés d’acreditació, imprescindible per mantenir l’oficialitat dels títols. A més a més, el comitè extern ha posat de manifest un conjunt de punts forts i bones pràctiques que avalen el bon funcionament dels títols. Aquests són: l’atenció personalitzada a l’estudiant, el gran compromís de dedicació per part de la plantilla i la continua incorporació de mesures de millora en les titulacions.

Des de la Facultat se seguirà treballant per mantenir i millorar la qualitat acadèmica dels programes que formen part de l’oferta acadèmica del centre.

Per últim, la Junta de Centre dona les gràcies a totes les persones de la comunitat que han col·laborat durant tot aquest procés i, especialment, a aquelles que van participar directament durant la visita.