Llibres estil i criteris lingüístic

Pàgines de consultes lingüístiques

  • Centre de terminologia de la llengua catalana: TERMCAT
  • Servei de consultes lingüístiques de la Direcció General de Política Lingüística: OPTIMOT
  • Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: ÉsAdir

Llibres d'estil

Llibre d'estil de la UIC

1.    Introducció

2.    Imatge corporativa UIC

2.1     Identitat corporativa

2.2     Signatura de correus electrònics

2.3     Presentacions institucionals o de recerca amb Power Point

3.    Consells d’estil per redactar

3.1     Ordre lògic dels elements de l’oració

3.2     Frases verbals vs. nominals

3.3     Oració passiva

3.4     Ambigüitats, claredat, precisió lèxica, concisió

3.5     Adequació al registre

3.6     Llargada de les frases

3.7     Zeugma

4.   Signes de puntuació

4.1     La coma

4.2     El punt

4.3     El punt i coma

4.4     Els dos punts

4.5     Els punts suspensius

4.6     El signe d’interrogació

4.7     El signe d’admiració

4.8     Els guions

4.9      El guionet

4.10       Els parèntesis

4.11       Els claudàtors

4.12       Les cometes

4.13       Coincidència de signes de puntuació

5.    Qüestions gramaticals

5.1     Article i apòstrof

5.2     Canvi i caiguda de preposicions

5.3     Concordança

5.4     Complement directe

5.5     Preposicions per i per a

5.6     Infinitiu

5.7     Gerundi

5.8     Pretèrit Perfet perifràstic i simple

5.9     Expressió de l’obligació

5.10       Expressió de la probabilitat

5.11       Futur

5.12       Relatius

5.13       Pronoms febles

5.14       Verbs serestar i haver-hi

5.15       Possessius

5.16       Preposicions i locucions prepositives

5.17       Doble negació

6.    Convencions gràfiques

6.1     Tipus de lletra

6.2     Abreviacions

6.3     Majúscules i minúscules

6.4     Numerals

7.    Criteris

7.1     Traducció de noms d’assignatures, estudis i organismes

7.2     Denominacions dels estudis de grau, màster, postgrau i doctorat

7.3     Referències bibliogràfiques

7.4     Usos no sexistes del llenguatge

7.5     Tractaments protocol·laris 

8.    Orientacions per a documents administratius i periodístics

8.1     Textos administratius

8.2     Textos periodístics

8.3    Publicacions periòdiques de la UIC

9.    Consells de pronúncia d’acord amb les normes ortogràfiques i l’estàndard oral