Àrees d'investigació

L’institut es divideix en les següents àrees d’investigació.