La Recerca a UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya té com un dels seus objectius la recerca en totes les àrees del saber. En aquest àmbit és on es desenvolupa plenament el lema de UIC Barcelona: Veritas Liberabit Vos ('La veritat us farà lliures'), és a dir, l'esforç per promoure el coneixement que ens acosta al perquè més íntim de les coses que ens condueix a la llibertat.

Es tracta d'un esforç protagonitzat pels professors que dediquen el seu temps a la recerca i a formar persones lliures, amb criteri, capaces de produir noves idees i utilitzar les principals fonts de coneixement: l'observació, l'experimentació, la raó inductiva i la deductiva.

Els investigadors d'aquesta universitat són capaços de portar el nom de UIC Barcelona als mitjans de comunicació, a la societat i als àmbits més prestigiosos del saber. És una manera de contribuir al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i a la millora de la qualitat de vida.

L'esperit investigador de la Universitat Internacional de Catalunya es veu reflectit en l'afany per formar nous doctors, en les nombroses publicacions científiques de professors vinculats a aquesta institució, en el nombre de projectes de recerca finançats per organismes públics i empreses privades que es porten a terme en aquesta universitat, etc.

UIC Barcelona va néixer fa més de deu anys, per tant, és un bon moment per fer una repassada al treball constant i esforçat de tants professors. La dedicació i la iniciativa que sempre s'ha demostrat en la tasca investigadora és prova de la feina ben feta dels qui volen servir cada vegada millor a aquesta universitat, als alumnes i a la societat.