Subject teachers list

FUERTES CAMACHO, Maria Teresa

Departament
Departament d'Educació
Grup de recerca
Sostenibilitat i Educació Integral (SEI)

Perfil professor

Professor Adjunt
Departament d'Educació, FACULTAT D'EDUCACIÓ. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

 • Ciències Humanes, Socials i Jurídiques. Universitat Internacional de Catalunya, 2012
 • Postgrau Horitzó Bolònia. Universitat Internacional de Catalunya, 2006
 • Máster Universitario en Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Universitat Internacional de Catalunya, 2009
 • Diplomatura Magisteri. Blanquerna - Universitat Ramon LLull, 1982
 • Especialista en Asesorament Curricular. UOC, 2002
 • Psicopedagogia. Universitat Oberta de Catalunya, 2002
 • Màster Universitari de Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques. Universitat Internacional de Catalunya, 2009

Articles

 • Zdybel, D.; Pulak, I.; Crotty, Y.; Fuertes, M. Teresa; Cinque, M., (2019), "Developing STEM skills in kindergarten: opportunities and challenges from the perspective of future teachers", Elementary Education in theory & practice, vol.14, No.4(54), pp. 71-94, ISSN: 1896-2327, 2353-7787.
 • Surma, B.; Rosati, N.; Menon, S.; Fuertes, M. Teresa; Farren, M.; Maguire, F., (2019), "Kitchen Lab for kids. A programme for shaping STEM skills in Preschool", Elementary Education in theory & practice, vol.14, No.4(54), pp. 61-70, ISSN: 1896-2327, 2353-7787.
 • Tejedor, G.; Segalas, J.; Barrón, Á.; Fernández Morilla, M; Fuertes, M. Teresa; Ruiz-Morales, J.; Gutiérrez, I.; Garcia-Gonzalez, E.; Aramburuzabala, P.; Hernández, A., (2019), "Didactic strategies to promote competencies in sustainability", Sustainability, vol.11, No.7, ISSN: 2071-1050.
 • Fuertes, M. Teresa; Graell, M.; Fuentes, M.; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (2019), "Integrating sustainability into higher education curricula through the project method, a global learning strategy", Sustainability, vol.11, No.3, ISSN: 2071-1050.
 • Cebrian, G.; Fernández Morilla, M; Fuertes, M. Teresa; Moraleda, Á.; Sagalàs, J., (2019), "The influence of service-learning on the development of sustainability competencies amongst university students", Bordón. Revista de Pedagogía, vol.71, No.3, pp. 151-167, ISSN: 2340-6577.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuertes, M. Teresa, (2019), "Efectos del juego e el desarrollo infantil (II). Análisis del impacto de un juego digital para lactantes y niños pequeños digital game for small children", Acta pediátrica española, vol.77, No.1-2, pp. e1-e11, ISSN: 0001-6640.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuertes, M. Teresa, (2018), "Efectos del juego en el desarrollo infantil (I): aspectos teóricos", Acta Pediátrica Española, vol.76, No.11-12, pp. 138-141, ISSN: 2014-2986.
 • Graell, M.; Fuentes, M.; Quirós, C.; Fuertes, M. Teresa; Ramón, A.; Escardíbul, S.; Mena, C.; Pica, S., (2018), "Procés reflexiu de 3 experiències d'aprenentage servei de la Fundació Catalana de L'Esplai per l'equip educatiu: Aplicació de la rúbrica d'avaluació", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, No.4, pp. 1-13, ISSN: 2385-6203.
 • Pujol Valls, M; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Fuertes, M. Teresa; Fuentes, M.; Escobar, R., (2018), "La competencia comunicativa oral de los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Análisis, diagnóstico e intervención para la mejora", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, No.4, pp. 1-10, ISSN: 2385-6203.
 • Perdiguer, E.; Fuertes, M. Teresa; Fernández Morilla, M, (2016), "Experiencia gamificada de Programación y Robótica: desarrollo de la competencia digital de los estudiantes del grado en Educación Infantil", Suplemento del boletín educaweb, ISSN: 1578-5793.
 • Coiduras, J.; Cornadó, M.; Fuertes, M. Teresa; Peire, T., (2016), "Pensar i organitzar la tutoria per a un Pràcticum professionalitzador", Guix, vol.430, pp. 47-53, ISSN: 0213-8581.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2016), "Percepciones de los alumnos hacia las matemáticas", Opción, vol.Número 3 año 2016, ISSN: 1012-1587.
 • Fernández Morilla, M; Fuertes, M. Teresa; Albareda Tiana, S, (2015), "Sostenibilización curricular en la educación superior: propuesta metodológica", Opción, vol.Especial, No.6, pp. 284-304, ISSN: 1012-1587.
 • Fuertes, M. Teresa, (2014), "Modelo de sistematización en los proyectos sociales de ApS (UIC)", Historia y Comunicación Social, vol.19, pp. 175-186, ISSN: 1137-0734.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2013), "La dinámica de grupos para el trabajo cooperativo facilita la comunicación", Vivat Academia, vol.15, No.123, pp. 1-12, ISSN: 1575-2844.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (2012), "El TFG como elemento de mejora de la calidad en la evaluación del módulo prácticum: propuesta de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)", Red U: revista de docencia universitaria (online), vol.10, No.2, pp. 329-343, ISSN: 1887-4592.
 • Fuertes, M. Teresa, (2011), "La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado", Red U: revista de docencia universitaria (online), vol.9, No.3, pp. 237-258, ISSN: 1887-4592.
 • Fuertes, M. Teresa, (2011), "Pauta d'observació del context d'interacció a l'aula aplicada a les matemàtiques", Guix, pp. 45-57, ISSN: 0213-8581.
 • Fuertes, M. Teresa, (2010), "Una experiencia de ApS desde la universidad", Suplemento del boletín educaweb, ISSN: 1578-5793.
 • Fuertes, M. Teresa, (2005), "Iniciatives amb matèria de qualitat:UIC. Adaptació dels estudis de Magisteri a l'EEES", Butlletí AQU, pp. 2.
 • Fuertes, M. Teresa, (2005), "Prueba piloto de adaptación de la titulación de Magisterio al EEES en la Universitat Internacional de Catalunya", Educaweb-Monogràfic nª 105 El espacio europeo de Educación Superior, ISSN: 1578-5793/ 2005.
 • Fuertes, M. Teresa, (2005), "La formación virtual -entre la satisfacción y la frustración", Educaweb- Monogràfic nº 113 Formación Virtual, ISSN: 1578-5793 /2005.
 • Fuertes, M. Teresa, (2002), "Atenció a la diversitat i necessitats educatives especials – Reflexió sobre la pràctica", Guix, No.290, pp. 69-78, ISSN: 0213-8581.

Llibres

 • (28/06/2018), "Construint vincles entre universitat i societat: 20 experiències d'aprenentatge servei a les universitats catalanes". Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. ISBN: 978-84-9168-084-0.
 • Fuertes, M. Teresa, (27/12/2014), "El ApS en el Prácticum de la formación inicial del profesorado". PUBLICIA. ISBN: 978-3-639-55504-2.
 • (07/03/2014), "Matemáticas I". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1403-7.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic 1001 ideas para disfrutar en el aula". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1034-3.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 9". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1046-6.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 8". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1045-9.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 7". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1044-2.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 6". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1043-5.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 5". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1042-8.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 4". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1041-1.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic razona 3". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1040-4.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic razona 2". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1039-8.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic Razona 1". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1038-1.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic piensa 3". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1037-4.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (19/04/2013), "Matemagic piensa 2". ISBN: 978-84-683-1036-7.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Tarapiella, S., (18/04/2013), "Matemagic piensa 1". Edebé. Barcelona. ISBN: 978-84-683-1.35-0.
 • Arís Redó, N; Esteban, F.; Fuertes, M. Teresa; Vidal Raméntol, S, (2007), "ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE MAGISTERI A L'EEES: EL CAS DE LA UIC.". Prohom Edicions. ISBN: 978-84-931492-9-1.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2007), "Adaptació dels estudis de Magisteri a EEES: el cas de la UIC". PROHOM. Barcelona. ISBN: 978-84-931492.

Capítols de llibre

 • Graell, M.; Fuertes, M. Teresa, (12/07/2019), "De maestro experto a maestro novel: una experiencia de ApS", Symposium Internacional sobre el Prácticum en las Prácticas Externas: Presente y retos de futuro., pp. 191-197, Revista española de prácticas. ISBN: 978-84-09-12890-7.
 • Fernández Morilla, M; Fuentes, M.; Fuertes, M. Teresa, (17/12/2018), "Propuesta de rúbrica de evaluación integrada de las competencias matemática, científica y comunicativa oral", Nueva enseñanza superior a partir de las TIC, pp. 141-148, Gedisa. ISBN: 978-84-17690-16-8.
 • Graell, M.; Fuertes, M. Teresa, (06/11/2018), "Compromiso cívico y aprendizaje servicio: el sentido del servicio mediante el partenariado, la participación y el trabajo en grupo de 3 experiencias en 3 centros esplai", ASSOCIATION FOR MORAL EDUCATION. 44th Annual AME Conference 2018 Barcelona, pp. 393, Association of Moral Education.
 • Fuertes, M. Teresa; Vidal Raméntol, S, (03/09/2018), "Un eje transversal, un denominador común: el Aprendizaje Servicio en la Educación Superior.", El Aprendizaje Servicio en la universidad. Una metodología docente y de investigación al servicio de la justicia social y el desarrollo sostenible, pp. 353-358. ISBN: 978-84-17600-02-0.
 • Fuertes, M. Teresa, (28/06/2018), "D'estudiant de pràctiques a mestra voluntària", Construint vincles entre universitat i societat: 20 experiències d'aprenentatge servei a les universitats catalanes, pp. 171-186. Escofet, A.; Fuertes, M. Teresa (Eds), Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-9168-084-0.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (2018), "Una experiencia de codocencia en la Educación Superior", Contenidos universitarios innovadores, pp. 105-117, Gedisa. ISBN: 978-84-17690-28-1.
 • Fuertes, M. Teresa, (03/07/2017), "Proyecto de formación del profesorado tutor de las prácticas externas en los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria en Cataluña", Recursos para un Practicum de calidad, pp. 1000-1012. ISBN: 978-84-8408-372-6.
 • Fuentes, M.; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Pujol Valls, M; Knight, J.; Fuertes, M. Teresa, (06/03/2017), "The process of adapting an instrument for evaluating the oral communicative competencies in undergraduate students of pre-school education and primary education", 11th International Technology, Education and Development Conference, pp. 9075-9080, IATED. ISBN: 978-84-617-8491-2.
 • Fuertes, M. Teresa; Graell, M.; Perdiguer, E., (23/01/2017), "Hacia la institucionalización del aprendizaje servicio en la universidad. el caso de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya", Investigando la mejora de la enseñanza universitaria a través del aprendizaje servicio, pp. 413-420, Editorial Universidad de Granada. ISBN: 978-84-338-6080-4.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (15/12/2015), "“Afectividad y enseñanza de la matemática relacionada con la motivación y la autoestima, según una encuesta de Nimier”", Libro de actas del Congreso CUICIID 2015. ISBN: 978‐84‐608‐5139‐4.
 • Fuertes, M. Teresa; Fernández Morilla, M.; Perdiguer, E., (02/09/2015), "Sistematización y autoevaluación de competencias genéricas en proyectos de aprendizaje-servicio", III Jornada de investigadores sobre Aprendizaje-Servicio, pp. 127-134, CLAYSS Centro Iberoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. ISBN: 978-987-23812-5-7.
 • Peire, T.; Fuertes, M. Teresa; Cornadó, M., (29/06/2015), "Programa de mejora e innovación del Prácticum en la formación de maestros en Cataluña 2013-2018", Documentar y evaluar las experiencias de los estudiantes de prácticas, pp. 1671-1688, Andavira. ISBN: 978 84 8408864 6.
 • Fuertes, M. Teresa; Albareda Tiana, S, (2014), "Evaluación de competencias genéricas en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria", Experiencias en Docencia Superior, pp. 141-159, ACCI ediciones. ISBN: 978-84-5705-3-0.
 • Fuertes, M. Teresa; Albareda Tiana, S, (2014), "General skills assessment of sustainability and social responsibility in college", Case Studies in Higher Education, pp. 149-164, JAPSS PRESS. ISBN: 978-1-312-18775-7.
 • Fuertes, M. Teresa; Albareda Tiana, S, (2014), "Evaluación de competencias genéricas en sostenibilidad y responsabilidad social universitaria", Experiencia en docencia superior. Del Valle Mejías, Mª E. (Coord), pp. 221-242, ACCI. ISBN: 978-84-297-7177-0.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuertes, M. Teresa; Palau, M., (2014), "Tutorías de evaluación en la Educación Superior", Construyendo la nueva enseñanza superior, pp. 69-81, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L.. ISBN: 978-84-481-9745-2.
 • Verdera Albiñana, Asunción; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuertes, M. Teresa, (2014), "Estilos de vida sostenible en la educación superior", Líneas emergentes en la investigación de vanguardia, pp. 655-665, McGraw Hill. ISBN: 978-84-481-9741-4.
 • Fuertes, M. Teresa, (01/12/2013), "Las tutorías como elemento clave en la formación de competencias transversales", El EEES como marco de desarrollo de las nuevas herramientas docentes, pp. 213-234, Visión Libros. ISBN: 978-84-15965-97-8.
 • Fuertes, M. Teresa; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (02/06/2010), "La evaluación en la asignatura "Desenvolupament del pensament matemàtic a l'educació infantil"", Primeras Jornadas Internacionales sobre EEES: Evaluación, pp. 113-125, Furtwangen Editores-UIC. ISBN: 978-84-936160-6-9.
 • Fuertes, M. Teresa, (2009), "Una experiència d'integració de les TIC a la didàctica del Coneixment del Medi a l'Educació Infantil", Experiències educatives a la Universitat Internacional de Catalunya en el procés d'integració a l'EEES, pp. 151-168, Prohom Edicions i Serveis Culturals S.L. ISBN: 978-84-935847-0-2.
 • Fuertes, M. Teresa, (29/06/2007), "Hacia un modelo holístico de Prácticum en el marco del EEES", Buenas prácticas en el pràcticum, pp. 353-368, Andavira. ISBN: 978-84-690-6714-7.
 • Fuertes, M. Teresa, (2005), "Pedagogia viària: formar i educar", Antropologia viària: educació i pedagogia viària, pp. 99-110, Fundació Abertis. ISBN: 84-689-3841-6.
 • Fuertes, M. Teresa, (2002), "Dificultades de cálculo y resolución de problemas en educación primaria. Propuesta de unas pautas de observación", La resolución de problemas en matemáticas; teoría y experiencias. Claves para la innovación educativa nº 12, pp. 77-91, GRAÓ. ISBN: 980-251-109-9.

Projectes de recerca

Formació en alternança: espai per a la recerca i la construcció de sabers professionals

IP: Fuertes, M. Teresa
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
20/06/2018 - 31/12/2020

Kitchen lab for kids

IP: Fuertes, M. Teresa
Unió Europea
01/09/2018 - 31/08/2020

Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades Españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad - EDINSOST

IP: Sagalàs, J.; Sánchez , F.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/2016 - 31/08/2019

Pla global d'integració de les competències matemàtica, científica i lingüstica a la formació inicial de mestres.

IP: Vidal Raméntol, S
AGAUR
30/07/2016 - 30/09/2018

Impacte de la participació interna que generen els projectes d’aprenentatge servei a la Fundació Catalana de l’Esplai

IP: Graell, M.
Agencia de Gestió d'ajudas Universitaries Investigació AGAUR
11/05/2017 - 10/05/2018

Las competencias en lengua oral de los estudiantes de los grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria: análisis, diagnóstico e intervención para la mejora

IP: Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuentes, M.
Universitat Internacional de Catalunya
01/09/2015 - 31/08/2017

Oratoria: éxito escolar, desarrollo personal y cohesión social

IP: Vallès Botey, T
Fundació La Caixa
01/09/2014 - 31/12/2015

Activitats

CUICIID 2019

Ponència "La comunicación oral como variable competencial de evaluación en la educación superior", 2019.

CUICIID 2019

Ponència "VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL PRÁCTICUM DEL GRADO EN EDUCACIÓN", 2019.

Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas

Presentació de comunicació "De maestro experto a maestro novel: una experiencia de prácticas de Aprendizaje servicio", 2019.

Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy

Ponència "Una experiencia de codocencia en la Educación Superior", 2018.

Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2018

Presentació de ponència curta (short paper) "Proposal of a joint assessment rubric of oral communication, mathematical and scientific competences", 2018.

Association of Moral Education Conference

Presentació de poster "COMPROMISO CÍVICO Y APRENDIZAJE SERVICIO: EL SENTIDO DEL SERVICIO MEDIANTE EL PARTENARIADO, LA PARTICIPACIÓN Y EL TRABAJO EN GRUPO DE 3 EXPERIENCIAS EN 3 CENTROS ESPLAI.", 2018.

Jornada ApS de la Universitat de Barcelona

Presentació de poster "Aproximació al territori: centres esplai, organitzacions i primeres anàlisis dels projectes d’aprenentatge servei.", 2018.

EARLI SIG 14 Learning and Professional DevelopmentINTERACTION, LEARNING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Ponència "Outils partagés pour améliorer des conversations professionnelles dans le cadre des stages en formation", 2018.

International Congress of Educational Sciences and Development -esb

Ponència "El Proyecto Edinsost: Educación e Innovación para la sostenibilidad", 2018.

III Scholas Chairs International Congress

Ponència convidada "El ApS como puente de colaboración entre la Escuela y la Universidad", 2017.