Subject teachers list

Dr.
Albert
MOYA
RUIZ
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Adjunt
Extensió: 
4358
amoya@uic.es
Fotografia del professor

Formació Acadèmica del Dr. MOYA RUIZ, Albert

 • Filosofia
  Universitat Ramon Llull (2007)
 • Llicenciatura en Filosofia
  Universitat Ramon Llull (2001)
 • Dploma d'Estudis Avançats (DEA)
  Universitat Ramon Llull (2004)
 • Certificat d'aptitud pedagògica
  Institut de Ciències de l'Educació (UB) (2006)

Publicacions del Dr. MOYA RUIZ, Albert

Articles

 • Moya, A., 2019, "Hegel y la idea de Europa", Cuadernos europeos de deusto , 2, 55-72.
 • Moya, A., 2019, "Bildung i formació de l’universal al pensament hegelià", Temps d'Educació, 56, 79-94.
 • Moya, A., 2019, "Presencia y transfiguración en la imagen de culto oriental", Estudios eclesiásticos. Revista teológica de investigación e información, 94, 339-362.
 • Moya, A., 2018, "Estética y teología en el icono medieval", Enrahonar: quaderns de filosofia, Supplement Issue, 173-181.
 • Moya, A., 2017, "La religión del arte en el pensamiento estético hegeliano", Pensamiento, 73, 879-902.
 • Moya, A., 2015, "Giuseppe Di Giacomo. Estética y literatura. La gran novela entre el Ochocientos y el Novecientos", Comprendre. Revista catalana de filosofía, 17, 131-137.

Capítols de llibre

 • Moya, A., 01/06/2018, "Autonomía y resistencia en el arte contemporáneo", Autonomía y valor del arte. Comares, 61-82.
 • Moya, A., 01/09/2017, "Schwarze Hefte. Herència i llegat d'un filòsof", Col·loquis de Vic. La tradició. Institut d'Estudis Catalans (IEC), 141-146.
 • Moya, A., 01/10/2016, "Estetització política y banalització de la violència", Col·loquis de Vic XIX. La guerra. Institut d'Estudis Catalans (IEC), 146-151.

Projectes de recerca del Dr. MOYA RUIZ, Albert

 • Yugoslav Wars: Another face of European civilization? Lessons learnet and enduring challenges.
 • La estética española: las ideas y los hombres (1850-1950).