Subject teachers list

TRESSERRAS CASALS, Eva

Departament
Departament d'Educació

Perfil professor

Professor Ajudant Doctor
Departament d'Educació, FACULTAT D'EDUCACIÓ. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

  • Humanitats i ciències socials. Universitat de Barcelona, 2017

Articles

Llibres

  • V.V.A.A.; Tresserras, E., (01/09/2014), "Prova de competències bàsiques. Llengua Catalana 6". Castellnou Edicions. ISBN: 9788498049824.
  • Tresserras, E.; Aa.Vv, (01/09/2014), "Prova de competències bàsiques. Llengua Catalana 5". Castellnou Edicions. Barcelona. ISBN: 9788498049817.

Projectes de recerca

Formació en alternança: espai per a la recerca i la construcció de sabers professionals

IP: Fuertes, M. Teresa
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
20/06/2018 - 31/12/2020

Millora del coneixement i ús de les estratègies interactives i discursives que promouen el desenvolupament de les funcions cognitives superiors en els estudis de grau de mestre d'educació infantil i primària

IP: Fons, M.
Departament d'Educació de la Genralitat de catalunya
28/09/2016 - 27/09/2018

KOINOS: European Portfolio Plurilingual Literacy Practices

IP: Palou, J.; Noguerol, A.
Comissió Europea
02/01/2016 - 30/06/2018

Las competencias en lengua oral de los estudiantes de los grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria: análisis, diagnóstico e intervención para la mejora

IP: Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuentes, M.
Universitat Internacional de Catalunya
01/09/2015 - 31/08/2017

Activitats

International Langscape Symposium

Ponència "Contradictions that come from reflection about teaching practices in multilingual contexts", 2018.

Simposio EDiSo (Asociación de estudios sobre discurso y sociedad)

Ponència "Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica docent en contextos de diversitat lingüística i cultural", 2017.

Seminari internacional GREAL-PLURAL

Ponència "Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica docent en contextos plurilingües i interculturals", 2016.

Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Ponència "Plurilingüismo y pluriculturalidad: tensiones que emergen de la reflexión sobre la práctica docente", 2015.

Simposi Internacional “Aprender a ser docente en un mundo de cambios”

Ponència "ENTORNOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL", 2013.