Subject teachers list

Lc.
Jorge
PALOMARES
BARTOLL
Facultat d'Educació
Departament d'Educació
Associat
Extensió: 
jpalomares@uic.es
Fotografia del professor