Subject teachers list

Dr.
Xavier
GARÍ
DE BARBARA
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Associat
Extensió: 
xgari@uic.es
Fotografia del professor