Subject teachers list

Dr.
Ruben
CARRILLO
MARTIN
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Associat
Extensió: 
rcarrillo@uic.es
Fotografia del professor