Subject teachers list

Dr.
Marc
SOGUES
MARCO
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Associat
Extensió: 
msogues@uic.es
Fotografia del professor