Erasmus i altres programes d'intercanvi

Els Programes d’Intercanvi Internacional serveixen perquè els estudiants d’universitats estrangeres puguin cursar una part dels seus estudis (un semestre/ tot un curs) a la nostra universitat, com a estudiants d’intercanvi.

Hi ha 4 tipus d’intercanvi:

Programa Erasmus

El programa Erasmus permet que l’alumnat matriculat en una universitat estrangera europea que hagi firmat un conveni de col•laboració amb la UIC cursi estudis en aquesta universitat. L’intercanvi pot durar des d’un semestre fins a un curs acadèmic sencer, d’acord amb les condicions del conveni. Posteriorment, la universitat d’origen reconeix a l’alumne els estudis que ha cursat a la UIC.

Programa Bilateral

El programa bilateral permet que l’alumnat matriculat en una universitat estrangera no europea que hagi firmat un conveni de col•laboració amb la UIC cursi estudis en aquesta universitat. L’intercanvi pot durar des d’un semestre fins a un curs acadèmic sencer, d’acord amb les condicions del conveni. Posteriorment, la universitat d’origen reconeix a l’alumne els estudis que ha cursat a la UIC. NOTA: Alguns intercanvis bilaterals estipulen el pagament parcial o total de les taxes acadèmiques a la UIC, així com les despeses de preinscripció. L’alumnat interessat a estudiar a la UIC mitjançant un intercanvi bilateral haurà d’informar-se a la seva universitat d’origen sobre les condicions econòmiques de col•laboració establertes amb la UIC. El preu per crèdit acadèmic corresponent a una assignatura s’estableix segons la titulació en la qual s’imparteix.

Programa Nacional SICUE

El programa SICUE és un programa de mobilitat nacional d’estudiants universitaris que permet que els alumnes d’altres universitats espanyoles que tinguin conveni amb la UIC passin un període d’estudis en aquesta universitat, amb garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament dels estudis realitzats.

Programa Visitant

El programa d’alumnes visitants de la UIC està obert a tot l’alumnat que vulgui cursar estudis durant un semestre o un curs en alguna facultat de la Universitat. En aquest cas no cal haver firmat cap conveni institucional amb cap altra universitat. L’estudiant haurà de pagar el preu per crèdit de les assignatures que cursi a la UIC. (El preu s’estableix segons la titulació.) L’estudiant visitant té dret a un certificat de notes corresponent a les assignatures cursades a la UIC, el qual no implica el lliurament de cap títol d’aquesta universitat.