El 50 % de càrrecs de govern a UIC Barcelona estan liderats per dones

08/03/18
Comparteix aquesta informació

El plenari de la Junta de Govern de UIC Barcelona, l’òrgan format per la Comissió Executiva, degans i directors d’institut està format per 14 dones, que representen més del 50 %. Quatre facultats del total de vuit que té la Universitat tenen degana.

El 50 % de càrrecs de govern a UIC Barcelona estan liderats per dones

En el Dia Internacional de la Dona recuperem algunes dades sobre la representació femenina a la Universitat: 

Al gràfic següent es pot veure la ràtio homes-dones en els treballadors: personal docent i administratiu i personal docent i investigador.

Quant a l’alumnat, el 61 % dels alumnes de grau i postgrau són dones. La ràtio home-dona entre els alumnes és d’1,58. 

El mes d’octubre passat la Universitat va investir l’arquitecta i Dra. Rivka Oxman doctora honoris causa. És la primera dona que ha rebut aquest títol per part de UIC Barcelona. 

Per altra banda, des de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família es treballen temes com la conciliació família-treball, la relació família, educació i gènere i les polítiques familiars. La Dra. Consuelo León, directora de l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, forma part de la comissió Dona i Ciència de la Generalitat de Catalunya, del grup de treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, i és representant de la Universitat a la CRUE pels temes de gènere.