Alumnes d'Educació fan d'arquitectes en una assignatura

24/04/13
Comparteix aquesta informació

Per un moment les alumnes de primer i segon d'Educació Infantil han pogut "fer d'arquitectes", mirant d'aplicar els seus coneixements pedagògics en el disseny d'una escola infantil. Les alumnes, orientades pels arquitectes Tuomo Jauhiainen (Finlàndia) i Ferran Baesa, tots dos especialitzats en construccions d'aules i escoles, havien de construir una maqueta del seu projecte a escala 1:20.

Alumnes d'Educació fan d'arquitectes en una assignatura

L’assignatura va donar la primera empenta el 18 de març passat, quan els arquitectes Jauhiainen i Baesa van impartir una conferència a les alumnes d’Educació Infantil de la UIC, titulada: “Arquitectura escolar; construcció d’aules i escoles d’educació infantil. Models a seguir i proposta finlandesa”.

Tots dos arquitectes, experts en el disseny d’aules i escoles, van destacar la importància d’una bona comunicació entre els dos àmbits professionals. “Avui dia –deia el finlandès–, en dissenyar noves escoles, cal tenir present molts aspectes com la funcionalitat, la flexibilitat de l’edifici, l’aire, l’acústica, la il·luminació... Per això, el més adequat és que aquests temes els treballin conjuntament arquitectes i pedagogs: és molt important que la formació dels mestres reflecteixi aquest tipus de qüestions i aprengui a valorar-les i a gestionar-les”. Perquè, tal com diu Baesa, “l’arquitectura escolar, com a espai cabdal per a l’aprenentatge, ha de ser dissenyada de forma que els infants se’n sentin part”.

Així doncs, “les alumnes –explica Meritxell Balcells, professora de l’assignatura en la qual fan aquesta pràctica– després d’analitzar diferents models d’ensenyament, d’estudiar la normativa referent a la construcció d’escoles i d’atendre les explicacions donades per aquests arquitectes, han hagut de fer propostes d’aules atenent, no només a criteris didàctics, sinó també a la normativa que existeix en el nostre país per tal que fossin espais reals”.

Finalment, el 17 d’abril passat, Jauhiainen i Baesa van formar part d’un jurat que va valorar els projectes a partir de les maquetes realitzades que s’han exposat a la mateixa Facultat.