Alumnes del Màster de Cooperació proposen noves estratègies d'intervenció per regenerar Ciutat Meridiana

13/12/12
Comparteix aquesta informació

Els nombrosos desnonaments que s'estan produint a Ciutat Meridiana, el barri que en concentra el major nombre d'Espanya, a més del dèficit social i urbanístic que l'afecten des del seu naixement a la dècada dels seixanta, impacten dràsticament en la vida cívica i comercial del barri. Estudiants del Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture de l'ESARQ desenvolupen solucions a favor de recuperar-lo com a comunitat.

Alumnes del Màster de Cooperació proposen noves estratègies d'intervenció per regenerar Ciutat Meridiana

"Vila Desnonament" és el sobrenom amb el qual actualment es coneix el barri barceloní de Ciutat Meridiana. La fractura social que provoca aquest estigma de la societat contemporània, sumada a la manca de connectivitat física que presenta el nucli urbà situat al districte de Nou Barris, ha estat objecte de les investigacions i tesis dels estudiants del Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture.

Ciutat Meridiana, amb 11.000 habitants, un 40 % d'immigració, gran part de la població inactiva, nivells d'educació per sota de la mitjana, i la manca d'espais públics, verds, així com d'equipaments i sistemes de transport que en facilitin la mobilitat, evidencia una clara complexitat socioeconòmica que es veu agreujada per la peculiar orografia que en conforma la configuració urbana.

Amb el suport d'institucions com l'Ajuntament de Barcelona i organismes involucrats en el pla comunitari de Ciutat Meridiana, els estudiants, dividits en cinc grups de treball, han dut a terme diverses accions que els han permès entrar en contacte amb els veïns i elaborar un complet diagnòstic físic i social del barri. Resultat d'aquestes experiències de participació, i a partir de la informació recopilada, cadascun dels equips ha desenvolupat eines i propostes d'intervenció per a la regeneració i la reinterpretació d'aquesta comunitat damnificada.

El proper dimecres 19 de desembre a les 17.30 h a la biblioteca de la Zona Nord a Nou Barris serà l'escenari en el qual els alumnes de l'ESARQ mostraran i explicaran als residents de Ciutat Meridiana, i a tots els ciutadans interessats a participar-hi, els resultats d'aquesta iniciativa acadèmica. En concret, s'exposaran un total de cinc projectes l'objectiu comú dels quals consisteix a reciclar les existents barreres urbanes i arquitectòniques del barri per millorar-ne el caràcter físic fent front als reptes socioeconòmics.

Les propostes preveuen des d'una guia que inclou itineraris dissenyats a partir dels testimonis dels veïns i que tipifica els espais d'identitat col·lectiva de la zona, un manual amb directrius per potenciar la participació ciutadana i generar millores físiques, el desenvolupament d'un mapa open source o crowdmap (aplicació en línia que permet registrar els pisos i espais buits a la recerca d'oportunitats per convertir-los en llocs lliures i d'ús comunitari), fins a la implementació d'un eix físic que connecti les diferents parts del barri o una solució que n’ampliï notablement la mobilitat .

El Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture de l'ESARQ-UIC forma professionals qualificats que puguin dur a terme projectes i gestionar processos de planificació urbana tant en àrees on la cooperació internacional és més necessària, en països en vies de desenvolupament, com a les ciutats on els problemes relacionats amb l'alta velocitat de transformació les estan afectant. A més a més, capacita experts que puguin estudiar i realitzar investigacions sobre materials, urbanisme, economia, aspectes ambientals i socials, tot això basat en la cultura local i principis de sostenibilitat amb l’objectiu clar de proporcionar solucions que donin suport a la recuperació de les comunitats afectades sobre les quals desenvolupen els seus projectes.