Audiència pública del procés d’acreditació del Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica

19/11/18
Comparteix aquesta informació

El Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica està immers en el procés d’acreditació, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

Audiència pública del procés d’acreditació del Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica

El proper dia 22 de novembre un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions. Concretament, la visita d’acreditació té els objectius següents:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d’acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent;
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública a la qual poden assistir les persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament del màster.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 22 de novembre a les 15.00 h a la Sala de Juntes del Rectorat.