Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat de Dret – Màster Universitari en Advocacia

25/02/20
Comparteix aquesta informació

El Màster Universitari en Advocacia de la Facultat de Dret està immers en el procés d’acreditació, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

Audiència pública del procés d’acreditació de la Facultat de Dret – Màster Universitari en Advocacia

El Màster Universitari en Advocacia de la Facultat de Dret està immers en el procés d’acreditació, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper dia 5 de març un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions. Concretament, la visita d’acreditació té els següents objectius:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública on poden assistir totes aquelles persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament del màster.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 5 de març a les 17.30 h a la Sala de Juntes del Rectorat.