Audiència pública del procés d'acreditació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

10/02/15
Comparteix aquesta informació

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està immersa en el procés d’acreditació, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper dia 12 de febrer un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà la UIC per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions següents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

  1. Grau en Medicina
  2. Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica
  3. Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica

Concretament, la visita d’acreditació té els objectius següents:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent;
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública a la qual poden assistir totes les persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament de les titulacions anteriorment esmentades.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 12 de febrer a les 18.15 h a la Sala Juntes de la Facultat d’Odontologia.