Es preveu un augment de més del 40 % a tot el món de les taxes de mortalitat per càncer de pulmó en dones l’any 2030

13/09/18
Comparteix aquesta informació

És una de les conclusions de l’anàlisi de dades de 52 països realitzada per investigadors de UIC Barcelona i publicada en la revista de referència mundial Cancer Research.

Es preveu un augment de més del 40 % a tot el món de les taxes de mortalitat per càncer de pulmó en dones l’any 2030
En aquest estudi, l’equip d’investigadors liderat pel Dr. Juan Carlos Martín analitza les dades de mortalitat pels càncers de mama i pulmó en dones de la base de dades de mortalitat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2008 al 2014. Per poder ser inclosos en l’estudi, els països havien d’haver proporcionat dades, com a mínim, de quatre anys entre el 2008 i el 2014 i tenir una població superior al milió de persones. Cinquanta-dos països van complir aquests requisits: 29 d’Europa; 14 d’Amèrica; set d’Àsia; i dos d’Oceania. 
 
“Malgrat que hem avançat molt en la reducció de la mortalitat del càncer de mama globalment, les taxes de mortalitat del càncer de pulmó en dones continuen augmentant a tot el món”, afirma el Dr. José M.ª Martínez, responsable del Grup d’Avaluació de Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries de UIC Barcelona. “Si no implementem mesures per reduir el tabaquisme en aquesta població, la mortalitat per càncer de pulmó continuarà augmentant a tot el món”.
 
Els resultats obtinguts en l’estudi preveuen que la taxa global de mortalitat per càncer de pulmó en dones augmenti un 43 % del 2015 al 2030. D’altra banda, també s’espera que la taxa de mortalitat per càncer de mama disminueixi un 9 % en el mateix període.
 
Aquesta recerca és especialment important ja que és un dels pocs estudis existents fins al moment que estimen tendències de la mortalitat causada per càncer de pulmó i de mama en dones a escala global. Les conclusions presentades proporcionen proves a professionals sanitaris i legisladors per decidir sobre estratègies globals que ajudin a reduir l’impacte social, econòmic i sobre la salut del càncer de pulmó en dones en el futur.