Dret aprofundeix en la codificació canònica amb el professor Miguel Sánchez Lasheras

05/12/17
Comparteix aquesta informació

Miguel Sánchez Lasheras, professor de la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile), va visitar UIC Barcelona el mes d’octubre passat. En la seva visita docent va impartir un seminari i una conferència a la Facultat de Dret.

Dret aprofundeix en la codificació canònica amb el professor Miguel Sánchez Lasheras

El dijous 19 d’octubre, el professor convidat va impartir un seminari de professors titulat “Els reptes de la codificació canònica, 100 anys després”, en què va reflexionar sobre el sentit de l’ordenament jurídic de l’Església catòlica en el segle XXI. A partir del relat sobre l’itinerari historicojurídic de la codificació canònica de 1917, el professor Sánchez va plantejar una sèrie d’interrogants sobre qüestions actuals que van propiciar la discussió entre els assistents al seminari. Entre altres assumptes, es va conversar sobre el diàleg entre el Dret canònic i els drets seculars; les aprensions existents en la mateixa Església al voltant del seu dret i les possibles “contradiccions” amb la pastoral; o l’actualitat d’algunes matèries específiques, com el Dret penal i el Dret matrimonial.

A més a més, el professor Sánchez va impartir una conferència als alumnes de les assignatures Dret Eclesiàstic de l’Estat i Dret Matrimonial Canònic. En aquesta ocasió, el tema que es va tractar va ser “La cooperació entre l’Estat i les confessions religioses: instruments i fins”, que es va abordar des d’una perspectiva global i comparada. Es va fer èmfasi que la llibertat religiosa és un dret fonamental —la primera de les llibertats— i que, per tant, el seu respecte i promoció per part dels estats resulta ineludible. No obstant això, la manera de tutelar aquest dret varia segons les diferents tradicions jurídiques, atenent a raons històriques, culturals o a criteris de sociologia jurídica o d’oportunitat política. En tot cas, va recalcar que el model espanyol de cooperació amb les confessions s’ha pres com a referència en alguns països, principalment a Llatinoamèrica.