El Dr. Pedro García del Barrio presenta el mètode MERIT i els seus resultats per calcular el valor mediàtic dels jugadors

08/09/15
Comparteix aquesta informació

El Dr. Pedro García del Barrio, vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, va presentar el 28 d'agost passat els resultats sobre la investigació "Economic Valuation of Football Players through Media Value" a la 7th ESEA Conference on Sports Economics, organitzada per l'European Sport Economics Association, celebrada a Zuric.

El Dr. Pedro García del Barrio presenta el mètode MERIT i els seus resultats per calcular el valor mediàtic dels jugadors

En el seu article, el Dr. García del Barrio, descriu la metodologia MERIT, que aplica per estimar el valor mediàtic dels jugadors professionals de futbol. 

En primer lloc, es calcula l'índex individual de valor mediàtic i es presenta pel que fa a la mitjana dels 2.500 millors jugadors inclosos en un conjunt de dades de més de 5.000 individus. Llavors, per calcular el "valor raonable" dels jugadors, es corren models de regressió de les taxes de transferència realment pagades per contractar jugadors de futbol. 

Les diferents estimacions i les anàlisis permeten concloure que, per determinar el valor de mercat d'un jugador, és suficient considerar només unes quantes variables, poques, entre les quals el valor mediàtic apareix com la variable explicativa més rellevant. Altres factors que afecten les taxes de transferència són: la durada del contracte, la situació econòmica de l'equip de contractació, el nombre d'anys d'experiència, l'edat del jugador al final del contracte, i la proporció de valor mediàtic del jugador dins del seu equip. 

L'European Sport Economics Association (ESEA) persegueix l'objectiu de promoure la comunicació entre els científics, així com entre els científics i els professionals que treballen en el camp de l'economia de l'esport, i de demostrar als camps de la ciència, la pràctica del dia a dia, la política i el públic en general els beneficis que es deriven de la recerca apropiada i l'educació acadèmica a Europa.