El Dr. Tanganelli analitza l'impacte de les orientacions internacionals dels directius a l'EURAM

20/06/14
Comparteix aquesta informació

El Dr. David Tanganelli, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, va participar en el Congrés Internacional de l'European Academy of Management (EURAM), que enguany es va celebrar a València del 4 al 7 de juny.

El Dr. Tanganelli analitza l'impacte de les orientacions internacionals dels directius a l'EURAM

El professor Tanganelli hi va presentar l’article titulat "Managerial attitudes, entry modes and performance of international Spanish SMEs", del qual és coautor juntament amb dos investigadors més de la Ivey Business School (Canadà).

Aquest treball de recerca examina com les orientacions internacionals dels directius impacten tant en la selecció de la forma d'entrada a nous mercats internacionals com en el rendiment global de l'empresa. Aquestes relacions s’'analitzen a partir d'una mostra representativa de PIMES industrials espanyoles que han tingut activitat internacional en els darrers deu anys.

El congrés EURAM és un dels congressos més prestigiosos de direcció en l’àmbit europeu. Enguany ha comptat amb la participació de més de 1.500 investigadors i directius, i s'hi han presentat més de 800 articles acadèmics.