«En una entrevista de feina, la comunicació verbal ocupa només el 18 % del que diem»

04/11/13
Comparteix aquesta informació

Mari Carmen Córdoba, directora de recursos humans de l'empresa farmacèutica Synthon, va impartir, el 16 d'octubre passat, una sessió als alumnes de 3r d'ADE en el marc de l'assignatura de Recursos Humans. Córdoba va explicar com treballen la selecció de personal i va donar consells a l'hora de fer una entrevista de feina.

«En una entrevista de feina, la comunicació verbal ocupa només el 18 % del que diem»

De manera molt didàctica, Mari Carmen Córdoba va començar la seva intervenció donant detalls de les etapes lògiques que segueix qualsevol empresa a l’hora d’elegir els candidats que han d’ocupar un lloc de treball i, concretament, com les apliquen a Synthon.

Durant l’explicació, la ponent va parlar molt dels punts clau per presentar-se a qualsevol entrevista a l’hora d’aconseguir un lloc de feina: “Pot semblar una cosa molt insignificant –deia–, però és molt important com està fet el nostre currículum: una estructura ordenada, una bona impressió del paper, i fins i tot el nom que es fa servir per al correu electrònic és important per saber alguna cosa de la persona”. I a un bon currículum, s’hi ha d’adjuntar una bona carta de presentació: “breu, concisa, però explicant-hi les coses que realment aporten valor per a la feina a la qual es vol accedir”.

Finalment, Córdoba va parlar de l’entrevista que s’acaba mantenint. En aquest punt va deixar molt clar que “la persona més adequada no sempre és la que té més coneixements”. Per això, va destacar la importància de la presentació en aquest moment: “la comunicació verbal només representa un 18?% del que diem, mentre que la no verbal suposa més d’un 80?%”, és a dir, les faccions –un 20?%, aproximadament–, els gestos –més d’un 40?%– i les positures –un 30?%. “Cada gest de la cara vol dir alguna cosa i sempre, amb gestos i cara, podem obtenir molta informació de la persona”.

D’altra banda, al final de la sessió, l’alumnat va quedar convençut de la importància d’anar a treballar motivats per tenir un bon esperit d’innovació i, així, créixer professionalment.