Es publiquen les intervencions del seminari sobre el consentiment dels pacients

09/03/12
Comparteix aquesta informació

L'Institut d'Estudis Superiors de la Família de la UIC (IESF) ha publicat el recull de les intervencions de la jornada El consentiment del pacient en el Codi Civil català, que es va dur a terme el 13 de maig de 2011.

Carmen María
Lázaro, subdirectora de Recerca de l'IESF, ha coordinat el tercer volum de les
monografies de l’Institut. Aquest volum està basat en totes les intervencions
que es van fer a la jornada del maig passat en les quals es va debatre, des
d'una perspectiva multidisciplinària, el dret a l'autonomia del pacient mèdic a
l’hora de decidir les seves voluntats.

El llibre tracta
aspectes fins ara desconeguts en el Dret de Família i aborda aquestes qüestions
en dos blocs temàtics: el consentiment del present o el consentiment informat,
amb una part dedicada expressament als menors d'edat, i el del futur o les voluntats
anticipades.

La jornada va ser
organitzada per l'IESF i l'Institut d'Estudis Superiors de Bioètica (IESB) de
la UIC amb motiu de l'entrada en vigor, l'1 de gener de 2011, del nou llibre II
de Dret de Família del Codi Civil català. La nova legislació plantejava problemes
sobre el dret a l'autonomia de la voluntat de la persona com a pacient, que
afectaven tant el Dret de Família com els drets de metges i pacients.

En l’àmbit
d’aquesta nova legislació es va impulsar el seminari amb experts de diverses
disciplines per analitzar les novetats i reformes que afecten l'àmbit de la
família.