Eva Tresserras imparteix a Sydney un seminari de recerca sobre multilingüisme

15/09/17
Comparteix aquesta informació

La Dra. Eva Tresserras, professora de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, ​​va impartir el seminari de recerca “Languages ​​and cultures in contact: a multilingual approach” al departament de Llengües Modernes de la School of Languages ​​and Cultures de la Universitat de Sydney.

Eva Tresserras imparteix a Sydney un seminari de recerca sobre multilingüisme

Durant la seva exposició, la Dra. Tresserras va abordar la qüestió del multilingüisme i l’ensenyament utilitzant com a referència el cas de Catalunya.

El sistema educatiu de Catalunya (com també es fa al Canadà) utilitza un programa d’immersió lingüística, de manera que els alumnes acaben els seus estudis utilitzant el català i el castellà de manera natural.

Però com a conseqüència de la globalització i dels moviments migratoris, els professors es troben amb nous reptes en el procés d’ensenyament i aprenentatge, i aquest programa d’immersió és necessari, però no suficient. Com va explicar la professora, cal avançar cap a un programa multilingüe.

En el seminari, la professora va explicar el model didàctic que s’ha desenvolupat i que és una base orientadora per ajudar els docents a posar en pràctica l’educació plurilingüe.