Fuertes, Graell, Fuentes i Balaguer, autores d'un article sobre sostenibilitat i educació superior

22/02/19
Comparteix aquesta informació

La publicació s'ha inclòs en la revista de segon quartil Sustainability

Fuertes, Graell, Fuentes i Balaguer, autores d'un article sobre sostenibilitat i educació superior

Les professores Maite Fuertes, Mariona Graell, Mariana Fuentes i Carme Balaguer han publicat l'article “Integrating Sustainability into Higher Education Curricula through the Project Method, a Global Learning Strategy". Les quatre doctores de la Facultat d'Educació exposen a la revista de segon quartil Sustainability la seva recerca sobre sostenibilitat i educació superior.

L'article científic aporta instruments d'avaluació i evidències de la idoneïtat del treball per projectes com a metodologia d'aprenentatge global i coordinat entre diverses assignatures per promoure la competència en sostenibilitat i la competència en educació per a la sostenibilitat. Com expliquen les investigadores, la formació dels mestres per a l'educació de les futures generacions es converteix en un factor clau per aconseguir les metes dels objectius del desenvolupament sostenible definits per la UNESCO.

Així, l'estudi mostra la complementarietat existent entre les competències en sostenibilitat i les d'educació per a la sostenibilitat. “La sostenibilitat curricular en l'educació superior implica no només incloure continguts de sostenibilitat en la formació inicial del professorat, sinó que ha d'implicar un canvi de paradigma dels processos educatius”, subratlla l'article.