Gary Morgan imparteix una conferència a la Facultat d’Educació sobre funcions executives i llenguatge

14/02/17
Comparteix aquesta informació

El sotsdirector del Centre de Recerca de Sordesa, Cognició i (DCAL) de la Universitat City de Londres, el Dr. Gary Morgan, va impartir una conferència sobre la importància del llenguatge en el desenvolupament de les funcions executives. La sessió anava dirigida als estudiants de les mencions d’Educació Especial i d’Audició i Llenguatge de la Facultat d’Educació i al professorat de UIC Barcelona i d’altres universitats.

Gary Morgan imparteix una conferència a la Facultat d’Educació sobre funcions executives i llenguatge

Un tema clau de la psicologia actual és la relació entre llenguatge i desenvolupament cognitiu, específicament la relació entre el llenguatge i les funcions executives, definides com un ventall d’habilitats relacionades amb l’acció dirigida a metes (com la planificació, l’atenció, la resolució de problemes, etc.). Les conseqüències són crucials per a la intervenció educativa amb alumnes tant oïdors com amb discapacitat auditiva.

Aquestes funcions es desenvolupen des de la infància fins a l’adolescència o primera joventut. “El desenvolupament del llenguatge –va explicar Morgan– és diferent en nens sords i oïdors. Aquesta diferència pot ser important en l’establiment i el desenvolupament de les funcions executives. Determinar el tipus de relació existent entre el llenguatge i les funcions executives obrirà nous camins per a la intervenció educativa”.

El DCAL es dedica a l’estudi de l’impacte de la sordesa i el desenvolupament lingüístic primerenc en les funcions cognitives i les característiques de la comunicació en funció de la sordesa i l’ús de la llengua de signes.

Morgan ha investigat sobre adquisició del llenguatge, comparant l’adquisició de la llengua de signes i de la llengua oral, així com sobre l’existència del Trastorn Específic del Llenguatge en nens signants, i la Teoria de la Ment en nens sords, treballs que ha publicat en revistes de referència com Child Development o Applied Psycholinguistics.